ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Οι στόχοι των δράσεων που να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» είναι:
- Η παροχή σε πολίτες και επιχειρήσεις, καινοτόμων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες θα διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές: της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της Προσβασιμότητας και του Καθολικού σχεδιασμού, ώστε να είναι φιλικές για όλους χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς
- Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, το gov.gr
- H ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
- Η ανάπτυξη υποδομών νέφους και κέντρων δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας φιλικών προς το περιβάλλον
- Η επέκταση των σημείων ασύρματης πρόσβασης και η ολοκλήρωση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα
- Η εξασφάλιση της συνδεσιμότητας υπερυψηλών ταχυτήτων με την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών
- Η ενίσχυση της «Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων» και της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» με βασικούς στόχους: Την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και του γενικού πληθυσμού, την εξοικείωση συνολικά των πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ενδυνάμωση εργαζομένων μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και κυβερνοασφάλειας.
Σκοπός : Το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΠΨηΜετ) συμβάλλει στο όραμα για την Ψηφιακή
Ελλάδα και στην προαγωγή του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας στοχεύοντας κυρίως:
-στην παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς
επιχειρήσεις και πολίτες,
-στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών,
-στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
-στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας,
-στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες,
-στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.
Προϋπολογισμός : 913 εκατ. ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση C(2022) 4452 final 1.7.2022
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ)
τηλ: 0030 210-37-22-400
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.digitalplan.gov.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.digitalplan.gov.gr/file/ppsimet-apofasi-c2022-4452-final-1-7-2022.pdf
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://www.digitalplan.gov.gr/dimosievma/152/programmatismos-proskliseon-tou-programmatos-psifiakos-metaschimatismos/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις