ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Δράμας)
Δ. Αγίας Παρασκευής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Κιλκίς)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Ιωαννίνων)
Δ. Αγίας Παρασκευής (Λέσβου)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Χαλκιδικής)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Ρεθύμνης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Ρουμέλης (Χανίων)
Κ. Αγίας Σοφίας (Ευβοίας)
Κ. Αγίας Σοφίας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Σοφίας (Αρκαδίας)

Επιστροφή