ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Δ. Αγίας Παρασκευής (Αττικής)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Φλωρίνης)
Δ. Αγίας Παρασκευής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Σερρών)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Καρδίτσης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Δ. Αγίας Παρασκευής (Λέσβου)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Δράμας)
Κ. Αγίας Ρουμέλης (Χανίων)
Κ. Αγίας Σοφίας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Σοφίας (Αρκαδίας)
Κ. Αγίας Σοφίας (Ευβοίας)

Επιστροφή