ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Παρασκευή από την κοινότητα Βασιλικών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 192Α - 15/07/1933

Ο οικισμός Ταγαράδες αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Ταγαράδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταγαράδων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ιωάννης ο Θεολόγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιωάννης ο Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βασιλικών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv