ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Λουτρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv