ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίου Ιωάννου Αμαρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης Αμαρίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αμαρίου

ΦΕΚ 135Β - 28/11/1929

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Ιωάννης Αμαρίου στον οικισμό Αγία Παρασκευή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κ. Αγίας Παρασκευής (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 135Β - 28/11/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Αμαρίου

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αμαρίου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Αμαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv