ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Κυριακής (Ηλείας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ζακύνθου)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Χανίων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Λέσβου)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Μαύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαύρας (Ηλείας)

Επιστροφή