ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Κυριακής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Κυριακής (Ηλείας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ημαθίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Χανίων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Ζακύνθου)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Μαρίνης (Λέσβου)
Κ. Αγίας Μαύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγίας Μαύρας (Ηλείας)

Επιστροφή