ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φαγιά (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαγιάς από το δήμο Μεσογαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από το δήμο Μεσογαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Φαγιάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Μαρίνης

Κ. Αγίας Μαρίνης (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φαγιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv