ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Μαρίνης (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Μαρίνα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγριλιά Κρατήγου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv