ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουσοβίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουσοβίτσα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κουσοβίτσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Μακροχώρα αποσπάται από την κοινότητα Μακροχώρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Κουσοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Μαρίνης

Κ. Αγίας Μαρίνης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουσοβίτσης

ΦΕΚ 247Α - 20/11/1970

Ο οικισμός Βασιλικός προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 86Α - 03/07/1986

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Κρυόβρυσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv