ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Κυριακής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Κυριακή

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Αγίας Κυριακής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 325Α - 30/11/1955

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα Ιεροπηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα Ιεροπηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Ιεροπηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιεροπηγής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακριτών

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv