ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Ειρήνης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Γούλου αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρυσιάνου αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμπελιάς αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σολωμάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρούζα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχουλάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αγία Ειρήνη

Ο οικισμός Κομεντοράτα προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης

16/05/1928

Ο οικισμός Καρούζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σολωμάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βλαχουλάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γούλου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυσιάνου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κομεντοράτα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Αμπελιάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Ειρήνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv