ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγία Βλαχέρνα από την κοινότητα Μικρού Χωριού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης

Αναγνώριση του οικισμού Βαμβακιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Βαμβακιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv