ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Ημαθίας)
Κ. Αγγελώνας (Λακωνίας)
Κ. Αγγίστης (Σερρών)
Κ. Αγδινών (Ευβοίας)
Κ. Αγερσανών (Κυκλάδων)
Κ. Αγιάς (Πρεβέζης)
Κ. Αγιάς (Θεσπρωτίας)
Δ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Χανίων)
Κ. Αγιάς (Ρεθύμνης)
Κ. Αγίας Αναστασίας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Άννης (Αχαΐας και Ήλιδος)

Επιστροφή