ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλεσίων Τσαρκοβίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλέσια Τσαρκοβίστης

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Πλέσια Τσαρκοβίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαουσιούς

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλέσια Τσαρκοβίστης από την κοινότητα Μπαουσιούς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Πλεσίων Τσαρκοβίστης στην κοινότητα Μπαουσιούς

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Πλέσια Τσαρκοβίστης της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Αναστασία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Αναστασίας

Κ. Αγίας Αναστασίας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλεσίων Τσαρκοβίστης

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίας Αναστασίας

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Ποταμιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζωοδόχος Πηγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv