ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγερσανών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγερσανοί από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ακακία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

Αναγνώριση του οικισμού Αλωνάκι και Ποταμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

16/05/1928

Ο οικισμός Αλωνάκι και Ποταμός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Στελίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

Αναγνώριση του οικισμού Κούλουρις και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αγερσανοί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγερσανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αγερσανοί της κοινότητας διορθώνεται σε Άγιος Αρσένιος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγίου Αρσενίου

Ο οικισμός Ακακία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Αγερσανοί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κούλουρις της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πέρα Χωριό της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αγίου Αρσενίου (Κυκλάδων)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγερσανών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αννα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αρσενίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Προκόπιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αρσενίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μάραγκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αρσενίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Μάραγκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Αγία Αννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Στελίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv