ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αβίας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλμυρόν

Ο οικισμός Σέλιτσα προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Τρικότσοβα προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μικρά Μαντίνεια προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Πετροβούνι προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια προσαρτάται στο δήμο Αβίας

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Μεσσηνίας και υπάγεται στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

Δ. Αβίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Μεσσηνίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρούσι αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλευριάνικα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροβά αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίντα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλτομυρά αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρο αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπήλιοβα (Γαϊτσών) αποσπάται από το δήμο Γερηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο Κυτριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο Κυτριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο Κυτριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο Κυτριών και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αλμυρόν στον οικισμό Κάμπος

Δ. Αβίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κάστρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι του δήμου καταργείται.

Δ. Αβίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πετροβούνι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Φάρος ή Κούρτζα προσαρτάται στο δήμο Αβίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Αβίας (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Αβίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελίτσης

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδίων

Ο οικισμός Μικρά Μαντίνεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Μαντινείας

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σωτηριανίκων

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Μαντινείας

Ο οικισμός Μπήλιοβα (Γαϊτσών) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Δολών

Ο οικισμός Αλτομυρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλτομυρών

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάμπου

Ο οικισμός Μπαρούσια ή Βαρούσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαρουσίων ή Βαρουσίων

Ο οικισμός Αλμυρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελίτσης

Ο οικισμός Τρικότσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σωτηριανίκων

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

Ο οικισμός Μπρίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δολών

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δολών

Ο οικισμός Φάρος ή Κούρτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δολών

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Δολών

Ο οικισμός Οροβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπου

Ο οικισμός Μαλευριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρουσίων ή Βαρουσίων

Το όνομα του οικισμού Βαρούσι του δήμου διορθώνεται σε Μπαρούσια ή Βαρούσια

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv