ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αβίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάμπος από την κοινότητα Κάμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αβία αποσπάται από την κοινότητα Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από την κοινότητα Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από την κοινότητα Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλτομιρά αποσπάται από την κοινότητα Αλτομιρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροβάς αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωμα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπια αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόρειον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυροπηγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από την κοινότητα Σταυροπηγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπήγιον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροπηγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Σωτηριανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρής αποσπάται από την κοινότητα Σωτηριανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Σωτηριανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Σωτηριανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Δολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από την κοινότητα Δολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από την κοινότητα Δολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από την κοινότητα Δολών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λαγκάδια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Τούμπια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Αβία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Σταυροπήγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Βόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Αλτομιρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κουρής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πλάτωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Οροβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv