ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αβέρνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άβερνα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Άβερνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυράς

Κ. Αργυράς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβέρνας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αργυράς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργυρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv