ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ιντζέ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιντζές

Ο οικισμός Καρά Κιδαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Ιντζέ

Ο οικισμός Μπεκλεμής προσαρτάται στην κοινότητα Ιντζέ

Ο οικισμός Τσομπανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ιντζέ

Ο οικισμός Κουρού Δερέ προσαρτάται στην κοινότητα Ιντζέ

ΦΕΚ 14Α - 30/01/1921

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ιντζές στον οικισμό Τσομπανλή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τσομπανλή

Κ. Τσομπανλή (Δράμας)

ΦΕΚ 14Α - 30/01/1921

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιντζέ

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Τσομπανλή (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσομπανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αβραμηλιά

Ο οικισμός Μπεκλεμής της κοινότητας μετονομάζεται σε Διαλεκτό

Ο οικισμός Ιντζές της κοινότητας μετονομάζεται σε Παράδεισος

Ο οικισμός Κουρού Δερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξεριάς

Ο οικισμός Καρά Κιδαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αβραμηλιάς

Κ. Αβραμηλιάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσομπανλή

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1926

Ο οικισμός Ξεριάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξεριά

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξεριά

ΦΕΚ 89Α - 19/05/1927

Ο οικισμός Παράδεισος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραδείσου

ΦΕΚ 64Β - 10/08/1927

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αβραμηλιά στον οικισμό Διαλεκτό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διαλεκτού

Κ. Διαλεκτού (Καβάλας)

ΦΕΚ 64Β - 10/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβραμηλιάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αραπλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Διαλεκτού

Αναγνώριση του οικισμού Αγαλάρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Διαλεκτού

Αναγνώριση του οικισμού Σεντεκλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Διαλεκτού

ΦΕΚ 251Α - 01/12/1928

Ο οικισμός Αβραμηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβραμηλιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Σεντεκλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Αγαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήνη

Ο οικισμός Αραπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Εκλεκτόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διαλεκτό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Εκλεκτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv