ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 795

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αποστολές Κοινωνικής Οικονομίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βραβείο για την "Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2024" / European Green Capital Award 2024 (EGCA) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : European Green Capital Award 2024 (EGCA)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 25/03/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κοινωνική καινοτομία και εθνικές μεταρρυθμίσεις-μακροχρόνια περίθαλψη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 10/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βασική Δράση 1: Σχέδιο κινητικότητας για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Επιστροφή