ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον “Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης” της ΟΧΕ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3418
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/12/2018 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αξιοποίηση και Ψηφιακή - ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3425
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/12/2018 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3340
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/12/2018 - 30/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Γ' - Νοέμβριος 2018 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΎΓΙΟ-2018
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/11/2018 - 05/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3384
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/11/2018 - 10/05/2019

Επιστροφή