ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 914

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος (BAA) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3470
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/03/2019 - 30/11/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019: Απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 3/2019
Πρόγραμμα : Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασιας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/03/2019 - 18/03/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019: Απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 3/2019
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/03/2019 - 18/03/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων (Τουριστική Προβολή_2η) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3548
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/03/2019 - 27/03/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Ιόνια Νησιά μέσω του LEADER (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/03/2019 - 31/07/2019

Επιστροφή