ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση V
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/01/2019 - 28/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρωπινή κατανάλωση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VII
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/01/2019 - 24/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας ∆ήµου Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3468
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/01/2019 - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/01/2019 - 30/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες. Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3421
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/01/2019 - 30/04/2020

Επιστροφή