ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων :
Περίοδος εφαρμογής : 2019 - 2020
Προϋπολογισμός : 2.500.000,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : πρωτ. 1387/22-3-2019 ΥΑ/ ΑΔΑ: ΨΘΙΨ46Ψ844-ΡΝΘ (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις