ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χωτένης (Τρικάλων)
Κ. Χωτούσης (Αρκαδίας)
Κ. Χωτούσσης (Αρκαδίας)
Κ. Ψαθογιάννου (Χανίων)
Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας)
Κ. Ψαθοτοπίου (Άρτης)
Κ. Ψάκας (Θεσπρωτίας)
Κ. Ψάκας (Ιωαννίνων)
Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)
Κ. Ψαράδων (Καστοριάς)
Κ. Ψαρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Ψαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Ψαρίου (Κορινθίας)
Κ. Ψαρίου (Ηλείας)

Επιστροφή