ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χωτένης (Τρικάλων)
Κ. Χωτούσης (Αρκαδίας)
Κ. Χωτούσσης (Αρκαδίας)
Κ. Ψαθογιάννου (Χανίων)
Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας)
Κ. Ψαθοτοπίου (Άρτης)
Κ. Ψάκας (Ιωαννίνων)
Κ. Ψάκας (Θεσπρωτίας)
Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)
Κ. Ψαράδων (Καστοριάς)
Κ. Ψαρίου (Αρκαδίας)
Κ. Ψαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Ψαρίου (Κορινθίας)
Κ. Ψαρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

Επιστροφή