ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ψαρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψάρι από το δήμο Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ψάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μέρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κολιότσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ψαρίου

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Ψάριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Κολιότσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κάτω Μέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv