ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ψάκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ψάκα

Ο οικισμός Νικολίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Ψάκας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ψάκας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από την κοινότητα Νουνεσατίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Νικολίτσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ψάκα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Ψάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv