ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ψαθόπυργος από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 203Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Ο οικισμός Ψαθόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv