ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νιβίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νίβιστα (Νίβιτσα)

Ο οικισμός Βίβανι (Βίνενι) προσαρτάται στην κοινότητα Νιβίστης

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Δρομπίκιστα αποσπάται από την κοινότητα Ραχώβης, Ορόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα Γέρμαν και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Βίβανι (Βίνενι) της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύλη

Ο οικισμός Αχίλλειον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αχίλλειος

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δρομπίκιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασερή

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Νίβιστα (Νίβιτσα) της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαράδες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ψαράδων

Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νιβίστης

ΦΕΚ 219Α - 13/10/1927

Ο οικισμός Άγιος Αχίλλειος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αχιλλείου

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αχιλλείου

Ο οικισμός Δασερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αχιλλείου

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Ψαράδων (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψαράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv