ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγαλιανού ή Αγαληνού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγαλιανός ή Αγαληνός από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Αγαλιανός ή Αγαληνός της κοινότητας διορθώνεται σε Αγαλιανός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αγαλιανού

Κ. Αγαλιανού (Αιτωλοακαρνανίας)

18/12/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αγαλιανού ή Αγαληνού

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κακαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλιανού

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγαλιανού (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αγαλιανού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας

07/04/1951

Ο οικισμός Κακαίικα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Χάραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλιανού

Αναγνώριση του οικισμού Λακώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλιανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λακώματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Χάραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv