ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγαλιανής (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγαλιανή από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλονερόν αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊσέρη αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 74Α - 26/03/1925

Ο οικισμός Καλονερόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλονερού

Ο οικισμός Αϊσέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλονερού

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Καϋμένη Γυναίκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καϋμένης Γυναίκας

ΦΕΚ 79Α - 31/03/1948

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουζίου

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουζίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πηγαδούλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγαλιανής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv