ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 717

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (Συνεχίζεται με τη νέα πρόσκληση "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ"/ ΨΗΜΕΤ 2021 - 2027/ κωδ. 241) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6039
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/07/2022 - 25/01/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/07/2022 - 29/07/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τον φωτισμό (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6042
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 13/06/2022 - 30/09/2022

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/ 2022 «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας». (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 5/ 2022
Πρόγραμμα : Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (3/6/22)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/06/2022 -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5973
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/06/2022 - 05/08/2022

Επιστροφή