ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 717

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6134
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/08/2022 - 11/11/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για νέες υποδοχές παροχής νερού, για υποδομές τηλεμετρίας και έργων τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, για προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και για μονάδες αφαλάτωσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : TA-01/ Αναγνωριστικό 16850
Πρόγραμμα : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ύδατα)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/08/2022 - 30/09/2022

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/07/2022 -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5957
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/07/2022 - 31/10/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στη Μεγαλόπολη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6064
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/07/2022 - 30/09/2022

Επιστροφή