ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 7933
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Υπουργεία Υγείας, Ναυτιλίας και & Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης και εποπτευόμενοι φορείς τους
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η Δράση αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, σε δημόσια/δημοτικά κτίρια (Διοικητήρια, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Δικαστήρια, Νοσοκομεία, κ.λπ.) της ΠΝΑ, καθώς και σε κτίρια όπου στεγάζονται πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πολυχώροι, δημοτικά γυμναστήρια - κολυμβητήρια, κ.λπ.).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, η αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, η εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια, κλπ. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 19/03/2024  Λήξη: 28/06/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 46_Δ.2.1
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"
Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 Ερμούπολη 84100
Πληροφορίες: Αγγ. Παλαιολόγου
Τηλ.: 2281360819, 2281360800
Email: notioaigaio@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση