ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3510
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου και Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων)
- Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Θεματικός τομέας : - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Μέσω της δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας, η βελτίωση της σύνδεσης πυλών εισόδου/εξόδου με τα νησιωτικά κέντρα και τουριστικούς προορισμούς, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθμιση/βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, καθώς και σε δρόμους που συνδέουν τα λιμάνια και τα αεροδρόμια με τα νησιωτικά κέντρα ή περιοχές με σημαντικές τουριστικές εγκαταστάσεις και σε δρόμους που οδηγούν σε ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές ή σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Μεταφορών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προβλέπονται παρεμβάσεις:
- διάνοιξης νέων περιφερειακών / παρακαμπτήριων οδών
- βελτίωσης / διαπλάτυνσης υφιστάμενων επαρχιακών / εθνικών οδών
- βελτίωσης / διαπλάτυνσης δημοτικών οδών που συνδέουν λιμάνια / αεροδρόμια με νησιωτικά κέντρα ή που οδηγούν σε σημαντικούς τουριστικούς / πολιτιστικούς προορισμο
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 20.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/09/2023  Λήξη: 31/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 30_Δ.3.3
Επικοινωνία : ΕΥΔ Προγράμματος Νότιο Αιγαίο

Τηλ
22813 60800
Αγγελική Παλαιολόγου
22813 60819
agelpale@mou.gr

Γρηγόρης Ανδρόνικος
22813 60836
gandronikos@nou.gr

Μανώλης Σιγάλας
22813 60832
msigalas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση