ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3369
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/08/2023 - 30/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3249
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/08/2023 - 30/10/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτός ΔΕΔΜ (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3466
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2023 - 30/06/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2926
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/07/2023 - 02/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση ESO4.11.ε: Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3427
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/07/2023 - 18/09/2023

Επιστροφή