ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 3086
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
- ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
​- ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
- ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ​
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων και υποδομών και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από δημόσια κτίρια, υποδομές και λειτουργίες.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτήρια Περιφερειακής και Τοπικής αρμοδιότητας σε τομείς όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση κ.α.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 12.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 28/08/2023  Λήξη: 31/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΕΥΔ Προγράμματος Δυτική Μακεδονία

Τηλ: 24613 50920
Μαρία Πέκου

τηλ: 24613 50920
mpekou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση