ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7283
Πρόγραμμα : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 11/08/2023 - 29/03/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή έργων προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικών έργων (Μεταφερόμενες πράξεις της ΠΠ 2014- 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3266
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 11/08/2023 - 10/11/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας των γυναικών – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3610
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/08/2023 - 30/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3308
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/08/2023 - 31/08/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις στον τομέα των Υδάτων & του Πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (πράξεις phasing ή που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3280
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/08/2023 - 31/10/2023

Επιστροφή