ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : European Network of Innovation for Inclusion
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 21/07/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συμμαχίες Γνώσης 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δίκτυα Πόλεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : EACEA-52/2019
Πρόγραμμα : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/09/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αδελφοποίηση Πόλεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : EACEA-52/2019
Πρόγραμμα : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/09/2020

Επιστροφή