ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 837

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Competence centres for social innovation - Κέντρα Ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : VP/2020/010
Πρόγραμμα : EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/10/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Στρατηγικές Συμπράξεις για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/10/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Environmental Crime (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ISFP-2020-AG-ENV
Πρόγραμμα : Internal Security Fund-Police
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 17/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Unlocking Youth Potential (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Fund for Youth Employment
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/01/2021

Επιστροφή