ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Healthy Citizens 2.0 - Supporting digital empowerment and health literacy of citizens - HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-03 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 21/09/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA) - HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-02 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 06/10/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Regional governance models in the Βioeconomy - HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-07 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 06/10/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Modelling the role of the circular economy for climate change mitigation - HORIZON-CL5-2021-D1-01-02 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 14/09/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Creative Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/10/2021

Επιστροφή