ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επιδότηση Καινοτόμων, Δημιουργικών Έργων & Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Europa Nostra 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών/επαγγελματιών του πολιτισμού (2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 27/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος για το 2019, Health 2014-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : THIRD EU HEALTH PROGRAMME 2014-2020: 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 10/10/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Αναγνώρισης για Μικρές Πόλεις (European Green Leaf Award) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : European Green Leaf Award 2024
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 25/03/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αποστολές Κοινωνικής Οικονομίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/09/2019

Επιστροφή