ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 914

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΟΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1069
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/11/2015 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους Οικισμούς Α' και Β ́ Προτεραιότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1109
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/10/2015 - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 1η Πρόσκληση COMMON PROJECTS PROPOSALS OF THE CBC INTERREG VI-A GREECE BULGARIA 2021-2027 PROGRAMME (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4212
Πρόγραμμα : Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG VΙ-A 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/02/0204 - 27/03/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (των νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου) (Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα] (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4304
Πρόγραμμα : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/11/0202 - 19/04/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση RSO2.5α: Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (συνεχιζόμενα εργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7113
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/02/0202 - 30/04/2023

Επιστροφή