ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Στήριξη για φεστιβάλ κινηματογράφου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ιδιωτικές επιχειρήσεις,
- μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί,
- ενώσεις- φιλανθρωπικά ιδρύματα,
- δρύματα,
- δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Πολιτισμού
Σκοπός / Στόχος : Η υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου τόνωσης του ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, ιδίως μέσω ενεργειών προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικής μόρφωσης και φεστιβάλ.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ως οπτικουακουστικό φεστιβάλ νοείται μια εκδήλωση που:
- προγραμματίζει επιλέξιμες ταινίες (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ ή κινούμενα σχέδια) οι οποίες προβάλλονται σε ευρεία ακροατήρια, μεταξύ άλλων στο ευρύτερο κοινό, καθώς και στους διαπιστευμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και στους εκπροσώπους του Τύπου,
- πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε προκαθορισμένη πόλη,
- διαθέτει σαφές κανονιστικό πλαίσιο/διαδικασία επιλογής.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : από 19.000 έως 75.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα
- Τουλάχιστον το 70% του επιλέξιμου προγράμματος που παρουσιάζεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ή τουλάχιστον 100 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους (ή 400 ταινίες μικρού μήκους – σε περίπτωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους) πρέπει να προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA:
• τουλάχιστον Το 50% των ταινιών πρέπει να είναι μη εγχώριες.
• πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον 15 τέτοιες χώρες.
Επικοινωνία : Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας - MEDIA
Άννα Κασιμάτη 210-3678512
E-mail: anna.kasimati@gfc.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση