ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά - Δίκτυα πόλεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 02/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά - Αδελφοποίηση πόλεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 02/09/2019

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Όλα τα Προγράμματα
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 30/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 14/05/2019

Επιστροφή