ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Preparatory action - Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 14/05/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : UCPM - Union Civil Protection Mechanism (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : UCPM - Union Civil Protection Mechanism
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 08/06/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4725
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/04/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : European Capitals of Smart Tourism 2022 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 16/06/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Interreg Europe 5th (restricted) call/ Call for additional activities (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Interreg Europe
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 02/07/2021

Επιστροφή