ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Φλώρινας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3517
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/01/2019 - 31/03/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3516
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/01/2019 - 20/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραµµατισµός και βιώσιµη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3419
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/01/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές µικρο-υποδοµές και εφαρµογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική µικροκλίµακα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3436
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/01/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Πρόσκληση IV) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VI
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/01/2019 - 28/02/2020

Επιστροφή