ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Πρόσκληση IV) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VI
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/01/2019 - 28/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση V
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/01/2019 - 28/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρωπινή κατανάλωση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VII
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/01/2019 - 24/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας ∆ήµου Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3468
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/01/2019 - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/01/2019 - 30/09/2019

Επιστροφή