ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 835

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ Δράση 6γ.12.3 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1243
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/02/2016 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΔΡΑΣΗ 5β.9.1 (Περιφέρεια ΑΜΘ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1198
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/12/2015 - 31/05/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ- ΔΡΑΣΗ 5β.9.3, Περφέρεια ΑΜΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1174
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/12/2015 - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΟΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1069
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/11/2015 - 31/12/2022

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους Οικισμούς Α' και Β ́ Προτεραιότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1109
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/10/2015 - 31/12/2023

Επιστροφή