ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 795

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης» (3.1.1) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1152
Πρόγραμμα : ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/05/2023 - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση και των φυσικών τοπίων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7013
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/05/2023 - 30/06/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : JUST-2023-JACC-EJUSTICE Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για την υποστήριξη διακρατικών σχεδίων στους τομείς της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων των θυμάτων και των δικονομικών δικαιωμάτων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : JUST-2023-JACC-EJUSTICE
Πρόγραμμα : JUSTICE (JUST): Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη" 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/05/2023 - 04/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση φορέων Άθλησης για Όλους (παρ.1 του άρθρου 39 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121 Α’/17.6.1999), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.5025/23 (ΦΕΚ Α’/25.2.2023), στα πλαίσια εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2023 για τον Τομέα Αθλητισμού) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Προγράμματα Άθλησης για Όλους
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/05/2023 - 23/06/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024 ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2023-2024
Πρόγραμμα : ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2023 - 2024
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/05/2023 - 29/03/2024

Επιστροφή