ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – Οδηγός εφαρμογής για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ορειβατικών Καταφυγίων», Υποέργο 2: «Ορεινός Τουρισμός», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη») (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ID: 16931
Πρόγραμμα : Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/10/2023 - 31/03/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ID: 16931
Πρόγραμμα : Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/10/2023 - 31/03/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4953
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/10/2023 - 30/11/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2411
Πρόγραμμα : ΕΠ Μεταφορές
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/10/2023 - 31/12/2027

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα Ύδρευσης (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5012
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/10/2023 - 29/02/2024

Επιστροφή