Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών Επιχειρήσεων των ΟΤΑ

Έτος έκδοσης: 1987    Σελίδες: 52    Έχει εξαντληθεί

Επιστροφή