Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Μελέτη Μηχανοργάνωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Έτος έκδοσης: 1986    Σελίδες: 196    Έχει εξαντληθεί

Επιστροφή